Ett gammalt fiskartorp

 

Hos oss finns en gammal fiskekultur både interiört och exteriört och vi vill gärna dela med oss av den gamla jordbruks- och fiskekulturen för ett bevarande i framtiden.  

Vid vårt första deltagande i den årliga Konstvågen slog sig en äldre kvinna ner vid köksbordet och utbrast "en konst- och hantverksutställning i detta huset, det bästa jag någonsin upplevt!" Uttalande som inspirerat oss att visa hantverk och konst i vårt hus. Vi tror att om vi låter en del av det gamla finnas med som en del i det nya, så kommer intresset finnas kvar för den äldre kulturen även i framtiden.

Litet om kaparnas historia!

Intressant är ju också vad man sysslade med förutom jordbruk och fiske förr. Kungen utsåg örlogsofficerer att hålla vakt vid våra kuster s k kaparkaptener. Denna verksamhet var en del av det som lade grunden till vår medelklass i Sverige. Genom öarnas släktforskare har vi fått veta att Sörgården, där vårt fiskartorp ligger, ägdes på 1700-talet av örlogsofficeren Per Jakobsson-Nordtman som levde 1684-1758.

  

Fotnot

Ur svensk synvinkel spelade kaperiet även en viktig militär roll, eftersom kaparfartygen fyllde ut en del av det tomrum som örlogsflottan i Västerhavet skapade och de var också viktiga rapportörer till militärledningen i Göteborg.

 

Källa

Boken Kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall. Handlar om Lasse i gatan. Författare Lars Ericson Wolke

Fakta om Per Jacobsson-Nordtmans familj m m inhämtat genom Claes-Göran Sörensson (artikeln finns på internet).